Theory of Constraints

De Theory of Constraints (kortweg ToC) is een management aanpak die oorspronkelijk ontwikkeld is door Eliyahu M. Goldratt en beschreven in zijn eerste bestseller 'The Goal' (in het Nederlands: Het Doel). Goldratt is van oorsprong een natuurkundige en vanuit deze exacte achtergrond formuleerde hij een aantal logische principes om processen in organisaties te verbeteren. De essentie is dat vastgesteld wordt wat het te bereiken doel is en waardoor dit nu niet bereikt wordt: wat is het werkelijke knelpunt (de 'constraint' of 'bottleneck'). Richt vervolgens alle energie op het opheffen van dat knelpunt en niet op andere zaken, hoe nuttig dat ook lijkt. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel; probeer dus die schakel sterker te maken, want energie besteed aan de andere schakels is op dat moment verspilde energie!

Aanpak

De aanpak kent drie stappen:

  Wat moet veranderen? (het knelpunt in de huidige situatie)
  Waarin moet dit veranderen? (de oplossing in de nieuwe situatie)
  Hoe te veranderen (wat is de manier om van huidige naar de nieuwe situatie te komen?)

Voor een gestructureerde aanpak van deze stappen kent ToC een aantal denkprocessen, gebaseerd op de logica van oorzaak en gevolg.

Toepassingsgebieden

Bedrijfsprocessen ToC is ontwikkeld voor productieprocessen, maar wordt intussen ook met succes toegepast in veel andere bedrijfsprocessen, zoals marketing en sales, financiën en strategie en beleid.
Projectmanagement   Tegenwoordig is een zeer belangrijk toepassingsgebied projectmanagement: de ToC methode CCPM lijkt to nu toe de meest succesvolle manier om projecten op tijd en binnen budget op te leveren.
Non-profit organisaties   Hoewel ToC ontwikkeld is voor profit-organisaties, zijn de principes ook toepasbaar voor non-profit organisaties. Het gaat er immers om het doel goed te formuleren, vervolgens helpt ToC de knelpunten te vinden en te verhelpen. Een van de eerste gebieden waar dit met succes gebeurt, is de gezondheidszorg. Doelmanagement werkt op dit moment aan een aanpak waarmee ToC ook voor opleidingsorganisaties aansprekende verbeteringen kan realiseren.
Persoonlijk denken
en handelen
  De ToC-denkprocessen staan los van welk bedrijfsproces ook en worden tegenwoordig veel gebruikt door individuen ter verbetering van hun persoonlijk denken en handelen. In veel landen vormen de denkprocessen een wezenlijk onderdeel van het basis- en voortgezet onderwijs, gestimuleerd door de niet-commerciële TOCFE.
(zie http://www.tocforeducation.com)