Trainingen

Doelmanagement biedt een aantal eendaagse trainingen die bedoeld zijn voor mensen die kennis willen maken met de essentiële technieken, o.a. van de Theory of Constraints, en voor mensen die deze technieken voor zichzelf of in hun organisatie willen toepassen.

Daarnaast levert Doelmanagement maatwerktrainingen voor organisaties die werkelijk doelgericht willen werken. Als u geïnteresseerd bent in maatwerkoplossingen, neemt u dan contact met ons op.

Samenvatting Doelmanagement
De Kracht van het Zwartkijken
Overview Theory of constraints
Overzicht ToC Denkprocessen
Basis CCPM, Projectmanagement volgens ToC
ProjectPerfomanceMeasurement
Basis Persoonlijke Effectiviteit

Samenvatting Doelmanagement

Cursusduur: 2 dagdelen
Kosten: € 400,-- exclusief BTW per deelnemer. Neem contact op voor korting bij gelijktijdige inschrijving van 3 of meer deelnemers

Bedoeld voor:

(Lijn- en project-) managers en adviseurs die in hun organisatie doelgerichter willen werken, o.a. op basis van de Theory of Constraints
Iedereen die in prive- of werksituaties efficiënter en effectiever wil zijn

Relatie tot andere trainingen:

De cursus Samenvatting Doelmanagement vereist geen specifieke vooropleiding.
De cursus vormt de voorbereiding voor andere Doelmanagement cursussen, zoals Overzicht ToC denkprocessen, Basis CCPM projectmanagement volgens ToC en Basis Persoonlijke effectiviteit.

Korte inhoud van de cursus:

1. Doelmanagement in vogelvlucht
2. Doel bepalen
◦ Korte introductie ‘Het Doel’
◦ Persoonlijke effectiviteit
◦ Relevante denkprocessen bij doelbepaling
◦ Mentale aspecten
3. Doel bereiken
◦ Verandermanagement
◦ Relevante denkprocessen om doel te bereiken
◦ Projectmanagement volgens CCPM
◦ Meten voortgang met buffermanagement en PPM
◦ Risicomanagement
Wilt u deze training volgen? Neem contact met ons op o.v.v informatie Samenvatting Doelmanagement.

De Kracht van het Zwartkijken

Cursusduur: 1 dagdeel
Kosten: € 250,-- exclusief BTW per deelnemer. Neem contact op voor korting bij gelijktijdige inschrijving van 3 of meer deelnemers.

Bedoeld voor:

(Lijn- en project-) managers en adviseurs die in hun organisatie doelgerichter willen werken, o.a. op basis van de Theory of Constraints
Iedereen die in groepsverband en werksituaties met collega's verbeteringen wil realiseren

Relatie tot andere trainingen:

De cursus Samenvatting Doelmanagement vereist geen specifieke vooropleiding.
De workshop kan gebruikt worden ter voorbereiding op andere Doelmanagement cursussen, zoals Overzicht ToC denkprocessen, Samenvatting Doelmanagement en Basis Persoonlijke effectiviteit.

Korte inhoud van de cursus:

1. Ongewenste effecten gebruiken om het kernprobleem te vinden
2. Ongewenste effecten gebruiken om doelen te bepalen
3. Ja, maar.... 1. Nieuwe ongewenste effecten voorkomen
4.
Ja, maar.... 2. Obstakels vermijden
Wilt u deze training volgen? Neem contact met ons op o.v.v informatie De Kracht van het Zwartkijken.

Overview Theory of constraints

Cursusduur: 2 dagdelen
Kosten: € 500,-- exclusief BTW per deelnemer. Neem contact op voor korting bij gelijktijdige inschrijving van 3 of meer deelnemers of voor in-company.

Bedoeld voor:

Managers en adviseurs die de essentie en toepassingsmogelijkheden van Goldratts Theory of Constraints willen begrijpen

Iedereen die is gegrepen door Goldratts businessromans, zoals Het Doel, Het is geen toeval of De Zwakste Schakel, en meer wil weten van de daarin gepresenteerde concepten

Relatie tot andere trainingen:

De cursus Samenvatting Doelmanagement vereist geen specifieke vooropleiding. Kennis van procesdenken, op het niveau van Samenvatting Doelmanagement is aanbevolen
De workshop kan gebruikt worden ter voorbereiding op andere Doelmanagement cursussen, zoals Overzicht ToC denkprocessen en Basis CCPM projectmanagement volgens ToC.

Korte inhoud van de cursus:

1. De plaats van Goldratt en ToC in managementland
2. Systeem, Constraint en inherente eenvoud
3. Veranderen: wat, waarin en hoe: de 5 stappen aanpak
4. Toepassingsgebieden
◦ Productie
◦ Distributie/Supply chain
◦ Projectmanagement volgens CCPM
◦ Financieel management
◦ Onderwijs
5.
De ToC Denkprocessen
Wilt u deze training volgen? Neem contact met ons op o.v.v informatie Overview Theory of constraints.

Overzicht ToC Denkprocessen

Cursusduur: 2 dagdelen
Kosten: € 500,-- exclusief BTW per deelnemer. Neem contact op voor korting bij gelijktijdige inschrijving van 3 of meer deelnemers.

Bedoeld voor:

(Lijn- en project-) managers en adviseurs; tools voor probleem- en oplossingsbepaling en voor communicatie en overtuiging in verandertrajecten
Iedereen die middelen zoekt om gestructureerd problemen/conflicten aan te pakken

Relatie tot andere trainingen:

Voor de cursus Overzicht ToC Denkprocessen is enig inzicht in procesdenken en het gedachtegoed van Goldratt noodzakelijk, bij voorkeur op het niveau van de cursus Samenvatting Doelmanagement.
De cursus vormt ook een goede voorbereiding of aanvulling op de volgende cursussen: Basis CCPM, projectmanagement volgens ToC en Basis Persoonlijke effectiviteit

Korte inhoud van de cursus:

1. De veranderdriehoek
◦ Systeem, conflict en de inherente eenvoud
◦ Wat moet veranderen?
◦ Waarin moet dat veranderen?
◦ Hoe kun je die verandering realiseren?
2. Oorzaak-gevolg-denken
◦ Verschil tussen 'sufficient cause' en 'necessary cause'
3. Sufficient cause technieken
◦ Current reality tree: Wat ?
◦ Future reality tree: Waarin?
◦ Transition tree en Intermediate Objectives Map: Hoe?
4. Necessary cause technieken
◦ Evaporating cloud
◦ Prerequisite tree
5.
'A cloud a day'
Wilt u deze training volgen? Neem contact met ons op o.v.v informatie Overzicht ToC Denkprocessen.

Basis CCPM, Projectmanagement volgens ToC

Cursusduur: 2 dagdelen
Kosten: € 500,-- exclusief BTW per deelnemer. Neem contact op voor korting bij gelijktijdige inschrijving van 3 of meer deelnemers.

Bedoeld voor:

(Lijn- en project-) managers en adviseurs die kennis willen nemen van de kenmerken van Critical Chain Project Management

(Project-) medewerkers die in een CCPM-project mee gaan werken
Individuen die alleen of met anderen projectmatig een klus willen uitvoeren

Relatie tot andere trainingen:

Voor de cursus Basis CCPM, projectmanagement volgens ToC is kennis nodig van de basisbegrippen van de theory of constraints, ten minste op het niveau van de cursus Samenvatting Doelmanagement.
De cursus vormt ook een goede voorbereiding of aanvulling op de cursus Project Performance Measurement.

Korte inhoud van de cursus:

1. Waardoor gaan projecten zo vaak fout?
2. Wat is de 'critical chain' ?
3. Hoe past de Theory of Constraints bij projectmanagement?
◦ Buffers
◦ Kritieke resources
4. Hoe wordt bij CCPM de projectvoortang bewaakt?
Wilt u deze training volgen? Neem contact met ons op o.v.v informatie Basis CCPM, Projectmanagement volgens ToC.

ProjectPerfomanceMeasurement

Uw projectmedewerkers hebben allemaal hun eigen idee over de voortgang van hun werk en de tijd die ze nog nodig hebben om het af te maken. Hoe stelt u zo objectief mogelijk de voortgang van een project vast? En hoe voorspelt u de uiteindelijke opleverdatum en totale kosten? Deze cursus behandelt, naast buffermanagement uit de ToC-projectaanpak, de Earned Value-methode, ontwikkeld in de V.S voor grote defensie- en NASA-projecten en nu wereldwijd gezien als de beste manier om projectvoortgang te meten.

Cursusduur: 2 dagdelen
Kosten: € 500,-- exclusief BTW per deelnemer. Neem contact op voor korting bij gelijktijdige inschrijving van 3 of meer deelnemers.

Bedoeld voor:

Projectmanagers die kennis willen nemen van de belangrijkste manieren om de voortgang van projecten te meten: Critical Chain, Buffermanagement, Earned Value

Managers aan wie de projectvoortgang wordt gerapporteerd

Relatie tot andere trainingen:

Voor de cursus Project Performance Measurement is basiskennis nodig van projectmatig werken en van de bijbehorende managementprincipes, bij voorkeur op het niveau van Basis CCPM, Projectmanagement volgens ToC.
De cursus vormt ook een goede voorbereiding voor een coachingtraject Projectmanagement.

Korte inhoud van de cursus:

1. Kritieke Pad en Kritieke Keten (Critical Chain)
2. Buffermanagement
3. Earned Value
◦ Resultaatgebaseerde Projectstructuur (WorkBreakdown)
◦ Manieren om gerealiseerde waarde (earned value) te meten
  ◦ Projectvoortgang voorspellen op basis van behaalde resultaten
Wilt u deze training volgen? Neem contact met ons op o.v.v informatie ProjectPerfomanceMeasurement.

Basis Persoonlijke Effectiviteit

Vraagt u zich soms af of u wel met de goede dingen bezig bent? Gebeurt het u wel eens dat mensen niet doen wat u van ze vraagt? Hebt u werkzaamheden vaak later af dan u eerst dacht? Dan wilt u waarschijnlijk uw persoonlijke effectiviteit verhogen. Deze cursus geeft u een aantal nuttige tips en ideeën om daar wat aan te doen.

Cursusduur: 2 dagdelen
Kosten: € 500,-- exclusief BTW per deelnemer. Neem contact op voor korting bij gelijktijdige inschrijving van 3 of meer deelnemers.

Bedoeld voor:

Iedereen die in zijn eigen denken en handelen effectiever wil worden

Relatie tot andere trainingen:

Voor de cursus Basis Persoonlijke Effectiviteit is geen specifieke vooropleiding vereist.
De cursus vormt een goede voorbereiding voor een coachingtraject.

Korte inhoud van de cursus:

1. Kritieke Pad en Kritieke Keten (Critical Chain)
2. Buffermanagement
3. Earned Value
4. Tijdmanagement
Wilt u deze training volgen? Neem contact met ons op o.v.v informatie Basis Persoonlijke Effectiviteit.